Assignments
13

Sep

2019

A mai román társadalom a konzervativizmus és a nemek közötti egyenl?tlenség bizonyos jegyeit viseli, melynek jelenléte a totalitárius és az 1989 után újraéledt pretotalitárius örökséggel…

x

Hi!
I'm Eileen!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out